Opinieverhalen over natuur en wetenschap bij HP de TijdBeren Brasov ©RZ2005

Over de relatie tussen mens en natuur is al veel geschreven, maar ik meende daar nog iets aan toe te mogen voegen.

HP de Tijd 14-03-2007

Windmolenwaan

WIndmolens zijn dodelijk voor zeldzame vogels, funest voor het landschap en bovendien peperduur. Toch wil de EU er flink in investeren. Dan liever kernenergie.leesverder>

HP de Tijd Omslagverhaal 21-2-2007

Lekker langzaam en lokaal (van vreemde smetten vrij)

Het lokale kwaliteitsproduct verovert de horeca en bewuste consument in reactie op globalisering en massaproductie. Hoe goede smaak en gezond provincialisme de Hollandse boer en zijn platteland helpt. leesverder>

Hp de Tijd achtergrond 15-11-2006 (een sociaal uitstapje)

Zachte heelmeesters

Ondanks alle goede bedoelingen schiet de drugshulpverlening schromelijk tekort. Het heet humaan om junkies jarenlang te laten aanmodderen met methadon, maar met verplicht afkicken en goede nazorg zijn ze meer geholpen. Bericht uit de wereld van verslaafden, hulpverleners en onderzoekers. leesverder>

HP de Tijd toestanden 01-11-2006

Het is groen en in de Heer

Christenjongeren ontdekken het broeikaseffect als thema waar Gods toorn zich op richt. Wordt de aarde gered met gebed? leesverder>

Hp de Tijd omslagverhaal 04-10-2006

Hoe voorkomen we een klimaatramp?

De zeespiegelstijging is niet te keren met klimaatverdragen en minder koolzuurgas. Daarom kunnen we in Nederland beter doen waar we goed in zijn. Dijken ophogen en slimmer bouwen. Hoe Nederland zich het beste voorbereidt op klimaatverandering. leesverder>

HP de tijd achtergrond 15 september 2006

Bulldozers in Bulgarije

Behalve yoghurt heeft EU-kandidaat Bulgarije ook een overweldigende natuur. Maar die wordt door de lokale maffia soms met Europees geld om zeep geholpen. Doel: winstgevend massatoerisme. leesverder>

HP De Tijd toestanden 30 augustus 2006

Gevederde gasten

Wilde verhalen over agressieve vogels circuleren in Leiden sinds zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen de daken als broedterrein hebben ontdekt. Waar komen de dieren vandaan en komt de stad er ook weer vanaf? leesverder>

HP De Tijd reportage 21 juli 2006

Moord op de roofvogel

Waarom worden in Friesland roofvogels vermoord? En door wie. Over subsidies, eieren en de bedreigde Friese ziel. leesverder>

Hp De Tijd Omslagverhaal 29-06-2006

Oorverdovend natuurschoon

Natuur is goed tegen stress, heet het. Maar wat als iedereen dat denkt in dus in die natuur rondbanjert? Over marketing, modderklachten en miljoeneninvesteringen. Lees verder>

HP De Tijd Achtergrond 10-02-2006

Vreemde snuiters

Steeds meer dieren van allochtone herkomst veroveren zich een plaats in de Nederlandse natuur, van Turkse Tortel tot de Chinese wolhandkrab. De inburgering van deze allochtonen verloop wel vaak vlekkeloos. lees verder>

HP De Tijd achtergrond 18-11-2005

Scharrelwild

De Europese natuurbescherming kan in de 21-ste eeuw alleen een vuist maken als zij ophoudt met haar eeuwige ecologische klaagzang. Niet alleen verpulvert de moderne natuur zelf veel cliché’s, er is nog veel spectaculairs over waarvoor mensen best hun portemonnee willen trekken.  leesverder>