Het beroemde dal

13-10-2006/08-10-2010

In het najaar van 1856 brachten werklui uit de kalksteengroeve van het Neanderthal enkele vreemde botten en een platte schedelkap bij natuurhistoricus Fullroth. Deze vondst ging de geschiedenis in als de eerste internationaal erkende oermensresten. De Neanderthaler.

De ironie van de geschiedenis wil, dat de oermens die ons mensbeeld veranderde, de naam draagt van één van de beroemdste protestantse lofliedschrijvers op de Schepper, Joachim Neander. De naam Neander is een vergrieksing van Neumann, de nieuwe mens. Dat vergrieksen deed iedereen in die tijd, wanneer men geleerd had. Erasmus deed het ook, maar heette hij niet gewoon Piet de Vries of zo?

De predikant/muzikant Neander uit Dusseldorf kwam vaak wandelen langs de Dussel in het dal, en deed inspiratie op voor stichtelijke liederen in de toen wilde natuur. Het Neandertal bestond uit een door de Dussel ingesleten kloof met bossen.

Neumann's kerkmuziek was in zijn tijd zo geliefd dat het hele dal naar hem werd vernoemd na zijn vroege dood. Nog steeds kent iedere protestant zijn 'lof zij de heer de almachtige koning der eeeeere' (zo zing je dat). Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceeeeren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam. (en dan het slotakkoord) Looft al wat ademt de Heeeeeeere.'

In de 19de eeuw kwamen romantische landschapsschilders van de Dusseldorfer Mahlerschule hier hun arcadische werkjes schilderen, van eenzame mensen die verloren in de grootse natuur hun ding doen: toerist zijn. Zoals wij nu onze natuurfoto's maken. De 800 meter lange kloof is later weggeblazen voor kalksteenwinning. Dankzij die steenwinning kwamem wel de oermensen naar boven.

Die dode oermensen beschermen het dal nu tegen verdere verstedelijking, al adverteren bouwers langs de weg nu met 'wohnen am Dussel'. De Neanderthalers missen hun knuppel om er in te rammen dat je deze plek maagdelik moet laten. Het Neandertal is hoe dan ook Duitsland's oudste 'Naturschutzgebiet'.

 
vanonabov:
1.doorkijkje op het beboste Neanderthal, 2.de kalksteinwerk van het Neanderthal, 3.voren in een veld bij Am Burenwinkel, 4.Neandertaler op jacht,
5.de rook van het Ruhrgebiet op de achtergrond,
5.het riviertje de Dussel vlakbij waar de oermensbotten werden gevonden, het Neanderthalmuseum (waar niet de botten liggen van de Neanderthalers, die liggen in Bonn)
5,5 Neandertalmuseum
6. de Fundstelle, de in 1996 hervonden vindplek van de fossielen, nu met roodwitte stokken gemarkeerd. In 2000 werden hier nog enkele botjes opgegraven, waarvan een in de schedel bleek te passen uit 1856.
7.Typische Neanderthaler schedel
8. Borstbeeld van Joachim Neander in Neanderkirche
9. Neanderkirche met 'vredehof', de veel mooiere Duitse naam voor een dodenakker
10. Het Neanderthal is Duitsland's oudste natuurreservaat
11. 'Bleibt beim Kreuz'stelde de bisschop van Keulen toen hij dit kruis liet oprichten aan de top van het Neandertal. De forenzen in het Ruhrgebiet kunnen iedere dag zien dat ze Jezus niet mogen vergeten. De oermens mag ons mensbeeld veranderen, maar niet ons wezen. We blijven zoeken naar diepere zin, en wat die oermens betreft: ondanks alle nieuwe technieken om fossiel DNA te ontrafelen snappen we nog steeds niet hoe zijn evolutie nu precies verliep. Het kon wel zijn dat het geloof langer overleeft, dan het beeld dat wij van Neanderthalers hebben.