Natuur en wetenschap in verhalen gevat

In deze sectie vindt u een overzicht van mijn wetenschapsjournalistieke verhalen voor dag- en vakbladen. Ik behandel onderwerpen op het gebied van natuur, biologie en milieutechniek.

Wetenschap en techniek zijn terreinen binnen het menselijk leven, waar af en toe enige vooruitgang valt te bespeuren. Uitingen van creativiteit en menselijk kunnen. Wetenschap is minder moeilijk dan vaak wordt beweerd. Het is bij uitstek mensenwerk, en daarom ook voor ieder mens met brede interesse en een redelijk abstractievermogen te vatten, mits het een beetje fatsoenlijk wordt verteld.
Natuurwetenschap is licht verteerbaar als je het lekker genoeg maakt
Natural History Museum London.Foto RZ2006