Het stinkt hier naar vis?

Dankzij het bijwonen van de Natura 2000-sessie in februari in Trebol raakte ik betrokken bij natuurbeleid ten aanzien van visserij. Ik maakte mij kwaad over de wijze waarop uit naam van natuurbescherming met mensen wordt omgegaan en de afwezigheid van bewijs voor hun schadelijkheid. Dat moment besloot ik natuur- en milieuclubs met mijn pen te bestrijden. Zoals via ons blog Climategate.nl. De vissers zijn de rechtmatige bewoners van de zee, niet de met Postcodeloterijgeld vetgemeste deeltijdexperts uit de Randstad.

 

Het Groene Grootkapitaal

Visserijnieuws mei 2015 voor SWNM

Met dank aan 10 miljoen euro Postcode Loterij-gelden belastert Greenpeace onze vissers weer. De Noordzee zou ‘overbevist en uitgeput’ zijn, terwijl de visserijdruk al bijna halveerde sinds de jaren ’90. Volgens de SWNM hoeft de visserij zich niet langer door deze miljoenenmacht te laten intimideren. Zij kan niet alleen gelijk hebben maar ook gelijk krijgen, het publiek is er klaar voor. leesverder>

De Eendenlokkers van Imares

Deel 2 van dubbelessay Primitieve Verbeelding aan de Macht in Visserijnieuws 2 september.

De gronden waarop Imares en overheid visserij menen te kunnen verbannen uit delen van Wad en Noordzee zijn absurd. Men verhult de eigen incompetentie onder een laag rapportage, om zo met beroep op academische autoriteit, en het voorzorgprincipe zich te ontslaan van de wetenschappelijke plicht tot transparantie en reproduceerbaarheid.Met Natura 2000 nóch wetenschap heeft dit iets van doen. De overheid tast zo haar legitimiteit aan. leesverder>

De Primitieve Verbeelding aan de Macht

Visserijnieuws 19 augustus 2011

NGO’s en academische geestverwanten bij Imares proberen zich bij Vibeg te ontslaan van de wetenschappelijke plicht tot transparante en reproduceerbare bewijsvoering over natuur. In dit eerste deel laten we zien dat die opstelling- naast belangenverstrengeling- komt door hantering van ideologie en deels achterhaalde systeemecologie die als ‘dé wetenschap’wordt verkocht. In deel 2 behandelen we enkele voorbeelden uit de Natura 2000-rapportage van Imares. Die tonen aan dat je op basis van ideologie en belangenverstrengeling geen toetsbare wetenschap kunt bedrijven en natuurdoelen kunt formuleren. leesverder>