De Groene Toekomst

oktober 2011

‘Groene Energie’ klinkt erg sympathiek, fris en toekomstgericht. Dat imago is veroorzaakt dankzij jarenlange marketing door overheid, milieubeweging en hun cheerleaders: de journalistiek.

Duurzaam is vooral zuurzaam, een stap terug. Net als in de Middeleeuwen heb je weer vele vierkante kilometers extra land nodig om je energie te verbouwen, waar je eerst met enkele vierkante meters aan aardgasput toekon. Zoals krijgsheren hun slavenboeren, de horigen haver lieten verbouwen op eigen land, als voedsel voor de paarden die ze voor continue oorlogvoering nodig hadden.

Middeleeuwers knokten continue om meer land, en land/energiebehoefte was een drijvende kracht daarachter. Voorlopig veroveren de landhongerige roofridders in hun ‘strijd tegen klimaatverandering’ vooral landbouwgrond en natuurgebied, nadat zij de bevolking hebben gebrandschat om dit te betalen (subsidie).

Na verovering verschijnen hier windparken en siliciumwoestijnen (zonne-akkers). De hiervoor geofferde natuur en landbouwgrond schijnt dan beter beschermd te zijn tegen ‘de klimaatverandering’.