Hollandse Poolwoestijn Texel

20-01-2013

Geniet van dit warme interglaciaal, het Holoceen, zolang het nog duurt. In het Eemien, een andere warmteperiode voor de (voorlopig) laatste ijstijd was het 's zomers gemiddeld anderhalve graad warmer dan nu.

Toch brak 116.000 jaar geleden het Weichselien aan, een ijstijd waarin Nederland in een ijskoude poolsteppe veranderde. Op het koudste punt 18.000 jaar geleden kwam het kwik 's zomers gemiddeld niet meer boven de 5 graden.

Poolwinden schuurden over een droge woestijn met stuifsneeuw waar enkel droogtebestendige grassen stand hielden. Op Texel vond ik een landschap dat deze ijzige periode het beste benadert op onze breedtegraad. Onze warmteperiode heeft met bijna 12.000 jaar zijn houdbaarheidsdatum weer bereikt....