There's life on the vulcano

10-10-2013

De laatste vulkaan in de Eifel explodeerde 12.000 jaar geleden met als overblijfsel het vulkaanmeer Maria Laach. In steengroeves vind je nog vulkanische restanten in de vorm van puimsteen. De groeves zijn door mensen gemaakte scheuren in de vulkanische bodem.

De menselijke activiteit- het kerven van een gat in de vulkanische aarde- is ecologisch gezien vergelijkbaar met de effecten van een vulkaanuitbarsting. In korte tijd wordt het bestaande land weggevaagd, maar al snel nemen de pioniers, bloemen en insecten de zaak weer over op de plekken die met rust worden gelaten. als ze even de kans zien.

 

Dit verrassende stukje leven op de rand van vulkanisch gesteente in de steengroeves staat in contrast met de continue kleinere verstoring door de intensievere landbouw, die tot ecologische monotonisering leidt. De steengroeves zijn voor mij ecologisch en landschappelijk verrassende plekken tussen het strakgetrokken agro-Mondriaanlandschap, waar je veel plantensoorten vindt die vroeger in landbouwgebied normaal waren. Maar die nu vaak onvindbaar zijn geworden. Dankzij de ecologische verassingen kun je me voor een mooie steengroeve altijd wakker bellen.