VORK: Prikken in de voedselketen


Op het web is wat mij betreft Foodlog toonaangevend in het kritisch belichten van voedselvraagstukken en voeding. Op papier geeft Agrio nu VORK uit, een 4 jaarlijkse kritische voedselglossy waaraan naast enkele Foodloggers toonaangevende spelers uit de voedingsketen en wetenschapsjournalistiek een opinierende en vooral prikkelende visie bieden op vragen rond herkomst en productie van voedsel, landbouw en natuur. Zoals ze zelf schrijven

 

:"Vork is een platform over en voor mensen die betrokken zijn bij de voedselketen. Vork wil met meningen en opinies over voedsel en hoe onze voeding tot stand komt ‘prikken’ en tot nadenken aanzetten, die verder gaat dan de waan van de dag. Anders gezegd: De missie van Vork is het duiden van meningen, stellingen en standpunten en op metaniveau het signaleren van ontwikkelingen in het debat over voedsel."

Garnalen zonder zeepsop

VORK 24-09-2016 tekst en beeld

Beslissen garnalenvissers en consument welke garnaal op ons bord komt, en hoe die gevangen wordt? Of de miljoenenstroom van de Postcode Loterij? Een reportage over jacht op kakelverse Waddengarnaal zonder Marokko-reis, die januari 2017 eindelijk in de schappen ligt. lees verder>

Misleid over Biodiversiteit

december 2015 tekst en beeld

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) manipuleert de nationale natuurboekhouding, zo toont onderzoek met beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), gebundeld in het onderzoek ‘Sjoemelnatuur’ dat Rypke Zeilmaker publiceert. Zo schetst het een door beleidsmakers en natuurclubs gewenst beeld van eeuwenlange achteruitgang tot ’15 procent’, met plots herstel dankzij natuurbeleid. Dat beeld is vals. leesverder>

Dieren beschermen? Eet ze op!

VORK 3 tekst en beeld

Liefde voor natuur via de maag levert geld én betrokken handen en ogen in het veld voor natuurbeheer en bescherming. Ook kritiek bedreigde dieren kun je beschermen via beheerste consumptie, maar initiatieven roepen veel discussie op. Een lekkere natuur is alvast meer sexy dan het eeuwig bedreigde broze vaatwerk van natuurorganisaties. Leesverder>

 

De Vis wordt slecht betaald

VORK 2 tekst en beeld

Door de Europese en Nederlandse overheid opgelegd beleid voor ‘verduurzaming’ tast de rentabiliteit aan van de Nederlandse Noordzeevisserij, met potentieel schadelijke ecologische gevolgen. De Nederlandse overheid dicht het ontstane gat in particuliere investeringsruimte met subsidies uit het Europees Visserij Fonds. Om ongewenst beleid draagvlak te geven in een sector met anarchistisch DNA. Hoe duurzaam is het Nederlandse visserijbeleid? Lees verder