Vissers, laat je niet lange belasteren door Groene Grootkapitaal!


Visserijnieuws mei 2015 voor SWNM

 

Met dank aan 10 miljoen euro Postcode Loterij-gelden belastert Greenpeace onze vissers weer. De Noordzee zou ‘overbevist en uitgeput’ zijn, terwijl de visserijdruk al bijna halveerde sinds de jaren ’90. Volgens de SWNM hoeft de visserij zich niet langer door deze miljoenenmacht te laten intimideren. Zij kan niet alleen gelijk hebben maar ook gelijk krijgen, het publiek is er klaar voor.

 

Journaliste Ineke Holtwijk publiceerde recent het boek ‘ De Mannen van de Droomfabriek’ over de Nationale Postcode Loterij. Daarin staan alle bedragen tot 2014, die de loterij aan NGO’s uitkeerde. Zoals 10 miljoen euro aan de ‘Oceanen’ -campagne van Greenpeace die dit jaar afloopt. Dat geld moet dit jaar dus op. Die noodzaak tot spenderen verklaart de nieuwe aanval op onze vissers van deze met loterijgelden vetgemeste visserijhaters.

De Noordzee is weer eens ‘uitgeput en overbevist’. Waarbij visserij-ambtenaar Ton IJlstra- projectleider Natura 2000 - vrolijk hun campagne mee-twittert. IJlstra kan wel wat steun gebruiken voor zijn beleid om visgebied te sluiten. Net, nu de Raad van State hem 24 december opdroeg zijn ecologische huiswerk tegen de visserij over te doen. Omdat bewijs van ecologische schadelijkheid ontbreekt tegen garnalenvisserij in de Noordzeekustzone. De visserij heeft dus vaker gelijk, dan het Nederlandse publiek weet.

Maar waarheid in Nederland lijkt iets dat je koopt via media-aanwezigheid. En de groene miljoenenmacht van NGO’s intimideert zo de sector. Greenpeace kreeg al 57 miljoen euro loterijgelden, het Wereld Natuur Fonds 320 miljoen euro. Natuurmonumenten kreeg al 357 miljoen. Bij dit groene grootkapitaal deed de overheid ook nog een duit in het zakje: zij gaf Natuurmonumenten 0,66 miljard euro subsidies sinds 2000.

De overheid hield ook de lobby op de been voor de door vissers gehate discard-ban van Stichting de Noordzee. Met 1 miljoen euro subsidie in 2011. De Viswijzer die Noordzeeschol-consumptie afraadt? Kwam mede tot stand dankzij projectsubsidies van de overheid. Meer dan 2/3de van de SDN-begroting bestond tot 2011 uit overheidsgeld. Toen die subsidie wegviel in 2012, schoot de Postcode Loterij te hulp met 1 miljoen euro. De MSC keurmerk-monopolisten? Kregen ook al 2 miljoen euro van de Postcode Loterij.

Maar de met loterijmiljoenen en subsidie gekochte mediamacht vertekent het werkelijke draagvlak van NGO’s. Feit is dat zij tienduizenden leden per jaar verliezen. Ook kon ex-staatssecretaris Henk Bleker probleemloos Rijksbudgetten voor natuurclubs halveren. Volgens Bleker zelf - ik belde hem op- omdat iedereen het groene geklaag beu was, terwijl al miljarden euro’s naar natuurbeleid vloeiden. Het draagvlak voor visserij- de behoefte aan vers natuurvoedsel - groeit ondertussen enkel. Het is daarom tijd dat vissers zich niet langer laten belasteren. Het publiek wacht op een goed verhaal.

 

Wie houdt wie voor de gek?
Greenpeace en Stichting de Noordzee bestookten de Volkskrant recent met weer ‘nieuw onderzoek’. Een marketingbureau peilt de mening van de Nederlanders. Dat bureau stelt gestuurde vragen als ‘vindt u ook dat de Noordzee beter beschermd moet worden?’ En tsja, wie wil nu niet een duikvakantie-paradijs als het Great Barrier Reef in de voortuin. Ik was voor! Het valt mee, dat geen 100 procent van de Nederlanders JA invulde bij die vraag. Het was op de kop af 96 procent. Alsof het echt exact onderzoek betrof. Wie willen zij hier nu voor de gek houden?

Vervolgens blijkt niet alleen dat heel Nederland voor Greenpeace/ Stichting de Noordzee is (ex-directeur Greenpeace is voorzitter Stichting de Noordzee). Ook DE wetenschap steunt de campagne om een derde van de Noordzee voor vissers op slot te zetten. ’Het laatste wetenschappelijk onderzoek’ het Planbureau voor de Leefomgeving toont dat ‘de biodiversiteit’ in de Noordzee zou zijn gehalveerd. Iedereen met enige dossierkennis prikt zo door de campagne-beweringen heen.

Het ‘laatste onderzoek’ betreft een 5 jaar oud rapportje van Rik Wortelboer. Waar Stichting de Noordzee aan meewerkte, of zelfs meebetaalde. De biodiversiteit bij Wortelboer en Stichting de Noordzee keldert, mede dankzij een (theoretisch) tekort aan zeezoogdieren als de bruinvis. Terwijl ondertussen de populaties bruinvissen, zeehonden en grijze zeehonden naar recordaantallen groeien. De huidige verzameling van 80.000 bruinvissen en zeehonden kan zelfs de terugkeer van wijting en kabeljauw in onze kustwateren remmen. Dat opperden Duitse biologen recent in het ICES Journal of Marine Science.

Nog gemakzuchtiger en doorzichtiger zijn de campagne-beweringen van Greenpeace. Zij beweert dat de Noordzee is ‘uitgeput en overbevist’. De Nederlandse Noordzeevloot nam sinds de jaren ’90 in omvang al af met meer dan een derde. De visserijdruk op de gehele Noordzee nam sinds de jaren ’90 af met ruim 40 procent. Noordzeevissers stappen over op de puls, zodat minder bodemcontact met vistuig optreedt. Het volume in discards - vooral ondermaatse vis van de doelsoort- halveerde, zo berekenden Schotse biologen van de Universiteit van Strathclyde recent nog.

Zoals ICES in haar bestandsopnames toont bevinden haring, makreel en schol ruim binnen de norm van maximaal duurzame vangst. De door Greenpeace en Stichting de Noordzee zo gewenste discardban werd door deze Schotse biologen in die studie nog afgebrand. Je kunt beter selectiever gaan vissen, dan plots een symboolmaatregel doorduwen. Aldus de biologen. Dus: aan wiens kant staan enkele basale biologische feiten nu? En over welke Noordzee heeft Greenpeace het?

 

Marketing nam bij NGO’s de regie over
Het was journalist Jaffe Vink, die in ‘het Gifschip, verslag van een journalistiek schandaal’ schreef over de onwetenschappelijke leugens van Greenpeace. En hoe zelfbenoemde kwaliteitskrant De Volkskrant hier in meeging. Ook binnen de eigen gelederen van NGO’s laait discussie op. Erik Wanders - tot 2003 directeur bij Vogelbescherming Nederland- stelt vast dat NGO’s als zijn vorige werkgever het niet meer zo nauw met wetenschap nemen.

Volgens Wanders zijn groene NGO’s marketingfirma’s geworden. Onder zijn directeurschap- zo stelt Wanders- werd vanuit wetenschappelijk bewijs een campagne gevoerd. Maar volgens hem nam de afdeling marketing de regie over. En nu werkt het precies andersom. Men heeft een campagnedoel met beoogd donateurseffect. En zoekt daar argumenten bij die goed in media klinken. Kassa!

Men hoeft zich dankzij de miljoenenvloed niet meer inhoudelijk te verantwoorden naar het publiek. Als het maar goed klinkt en je herhaalt iets maar vaak genoeg, wordt het vanzelf waar. Ook Vogelbescherming Nederland toucheerde na Wanders al 40 miljoen euro loterijgelden. Die luxe maakt personeel van NGO’s arrogant. Waar deze lieden toch al vonden dat zij het patent hadden op de beschaving. Daar kregen ze ook het kapitaal om andere visies actief te onderdrukken.

Een voorbeeld: Natuurmonumenten wil dat garnalenvissers de Wadbodem - die niet van Natuurmonumenten is- met rust moeten laten. Voor ‘ongestoorde ontwikkeling’. Maar zij laten zelf geen enkel natuurterrein met rust. Zo verbouwen zij duingebieden bij Rockanje, bossen bij Planken Wambuis en akkerland in de Noordoostpolder wanneer LIFE-subsidies en SNL-subsidies vrijkomen.

Zij voeren tegelijk de houtkap op om zo meer inkomsten te genereren, ‘ondernemer zijn voor de natuur’ noemt Natuurmonumenten dat. Over ongestoorde ontwikkeling gesproken.

Volgens Wanders- die ook adjunct-directeur was bij Staatsbosbeheer -dient de natuur nu vooral om de organisaties in stand te houden. Prijswinnende veldecologen als Rob Bijlsma stellen al langer vast, dat natuurorganisaties nauwelijks in veldgegevens geïnteresseerd zijn. Ze doen daar ook niets mee bij hun beheer.

 

Dus wat geeft Natuurmonumenten het recht om de visserij de les te lezen, behalve gewenning aan bijna een miljard euro subsidies en loterijgelden?…En wat zou- als Greenpeace enige interesse toonde in basale visserijbiologie- een vorm van constructieve natuurbescherming zijn? Ze kunnen hun campagne-miljoenen eens niet verdampen aan media-druk, om zo de overheid te dwingen de eigen agenda uit te voeren. Ze zouden zelf een stuk zeereservaat kunnen pachten, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. Op plaatsen waar je ecologisch effect kunt verwachten, zoals met hard substraat.

Natuurmonumenten heeft geld zat, zoals 190 miljoen euro belegd vermogen op de beurs. Zij kunnen hun directie ook een half miljoen euro per jaar betalen. Waarom koopt hun Wilfred Alblas dan zelf geen vissers uit. Waarom moet de belastingbetaler visser compenseren voor economische schade die Alblas wil aanrichten? Nu moeten vissers het stellen met vage toezeggingen over compensatie uit het Waddenfonds.

Het Natuurpact van Sharon Dijksma beoogt op papier een samengaan van ecologie en economie . Op zee blijft iedere club in de praktijk vechten voor de eigen toko. De economische duurzaamheid van de visserij wordt zo verder uitgehold. Dijksma’s onbeschaamd lonken met 128 miljoen euro visserijsubsidies doet daar niets aan af. Subsidies waar NGO’s nu overigens volgens de nieuwe Europese regels OOK uit mogen vissen. Stichting de Noordzee richtte daarom de Good Fish Foundation op. Zo wordt haar reeds platgesubsidieerde Viswijzer opnieuw subsidiabel.

De visserij kan niet lijdzaam blijven toezien, hoe zij in media wordt belasterd op onterechte gronden. Wie zwijgt stemt toe. Dus waar blijft het ecologisch verhaal van de visserij? Media hunkeren naar een goed verhaal, naar acties waarbij de visserij eens van zich afbijt. Geen Calimero-gejammer op een spandoek met spelfouten. Maar met een actie die beklijft, begeleidt met wetenschappelijke argumenten.

Bij eerlijker informatie is het grote publiek meer op de hand van vissers, dan van vetgemeste milieu-fanatici die baden in subsidies en loterijgeld. Het gekochte draagvlak voor hun (over)aanwezigheid kent een houdbaarheidsdatum bij de doorsnee-Nederlander. Henk Bleker- de voorganger van Sharon Dijksma had dat al goed gezien. Nu de visserij nog.